Logo VCLB

VCLB

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met
VCLB Zuid-Limburg
Dirikenlaan 4, 3700 Tongeren
012 39 83 40
tongeren@vclblimburg.be

U KAN naar het VCLB

  • als uw kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
  • als uw kind moeite heeft met leren
  • voor studiekeuzehulp
  • als er vragen zijn over de gezondheid van uw kind
  • met vragen over inentingen

U MOET naar het VCLB

  • voor het systematische contactmoment ‘Medisch Onderzoek’
  • als het kind te vaak afwezig is op school
  • voor een overstap naar het Buitengewoon Onderwijs
  • om vroeger of later aan het lager onderwijs te beginnen
  • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het 1ste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

directeur VCLB Zuid-Limburg

Els Vanhamel

schoolarts

Caroline Versleegers

verpleegkundige

Esther Houbrechts

maatschappelijk werker

Eveline Huygen

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leerkrachten, de zorgcoördinator en de directeur. Het VCLB treedt pas in actie als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dit kan dus een leerkracht zijn, maar ook een ouder of het kind zelf.