Ons eigen opvoedingsproject

Vanuit een christelijke visie op het hedendaagse leven houden wij hoog in het vaandel:

 • verbondenheid en solidariteit met anderen
 • openheid en eerlijkheid
 • verwondering en gelukkig zijn
 • respectvol handelen
 • steeds zoekend naar het goede
 • de medemens aanvaarden en
 • verantwoordelijkheid opnemen

Dat zie je dagelijks in kleine momenten en jaarlijks in activiteiten zoals gezamenlijke uitstappen, godsdienstlessen…

De kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden, is meer dan het realiseren van overheidsdoelen. 

Zo werken we in de kleuterklassen vanuit interesses èn inbreng van de jonge kinderen.

Aansluitend verdiepen we dit en werken we rond thema’s in het lager onderwijs.

Via deze thema’s creëren we een sfeer op school die ervoor zorgt dat

 • elk kind zich gewaardeerd voelt met eigen mogelijkheden en moeilijkheden
 • elk kind nieuwsgierig en leergierig mag zijn
 • klasregels en schoolafspraken dagelijks beleefd en besproken worden
 • samen leven en leren in de klasgroep en met de juf/meester fijn is
 • elk kind gepaste ondersteuning krijgt