Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan waarin ouders, schoolpersoneel van de beide vestigingsplaatsen en afgevaardigden van de respectievelijke lokale gemeenschappen vertegenwoordigd zijn.

De schoolraad vergadert een viertal keren per schooljaar en heeft een advies- en overlegbevoegdheid.
In juni 2005 kwam deze schoolraad voor de eerste keer samen.

Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld vanuit verkiezingen of vanuit mandateringen.