Wanneer ben je Leerplichtig?

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt is het leerplichtig en wettelijk verplicht om de les te volgen.

  • Kleuters zijn niet leerplichtig.
  • Ben je leerplichtig en zit je nog in het kleuteronderwijs, dan ben je net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
  • In het gewoon onderwijs kan een leerling minimaal 5 jaar en maximaal 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen.
  • De leerplichtige leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB-centrum.